سفارش تبلیغ
صبا

* undercover girl *

دوباره فکر کن...

وقتیـــ باختمـــ


مسیـــر را یافتمــــ


در بزرگراهــــ زندگیـــ


هموارهـــ راهتــــ


راحتـــ نخواهـــد بود


هر چالهـــ ایــ


چارهـــ ایـــ بهـــ منـــ آموختـــ


دوبارهـــ فکر کنـــ...


فرصتـــ هـــا دوبارهـــ نمیشونـــد


برایــــ جلوگیریـــ از پســ رفتـــ


پســـ بایـــد رفتـــ...
[ سه شنبه 94/10/15 ] [ 1:44 عصر ] [ yeganeh ] نظر

میرم مدرسه...

میرم مــــــدرســــه


بــــــهــ عشــــــقـــ رفــــقــایـــ خـــلــ و چــلــمــ


بــهــ عـــشـــقــ خنـــدهــ هـــایــ الــکـیـــ ســـر کــلاســـ


بــهــ عــشــقــ اســتـرســ مــوقـعـــ ســوالــ کــردنـــ دبــیــر واســهـــ پـــرســـشــ کــلــاسیـــ


بــهـ عــشــقــ انــتــظــار واســهـــ جــمــعهـــ 


بــهـــ عــشــقــ دردودلــمــونـــــ


بــهـــ عــشــقـــ تــقــلبـــامــونـــ


فــقــطـــ بــهــ عــشــقــ دوســتــامــــ[ پنج شنبه 94/9/19 ] [ 2:45 عصر ] [ yeganeh ] نظر

فراموشی...

///بیــــخود منتــــــــــظر نبــــــــاش...

تـــــــــو خـــودت رفتـــــی

دیـــگر از دلتنگــــــــــی هم بمیـــــــــــرم...

صدایــــت نمیــــــکنم برگــــــردی///[ پنج شنبه 94/7/23 ] [ 2:50 عصر ] [ yeganeh ] نظر

من...

من.../؟

مرا که میشناسی؟!؟

خودمم...

کسی شبیه هیچکس...

کمی که لابهلای نوشته هایم بگردی پیدایم میکنی

مهربان, صبور, می هم بهانه گیر...!

اگر نوشته هایم را بیابی, نم همان حوالی ام/؟![ پنج شنبه 94/7/23 ] [ 2:23 عصر ] [ yeganeh ] نظر

من یک دخترم...

من یک دخترم...

 

من یک دخترم...

هنوز با عروسکهام میخوابم...

هنوز با بهانه شکلات داروهامو میخورم...

هنوز کیتی رو دوست دارم...

هنوز جلوی آینه مسخره بازی درمیارم...

هنوز برای بستنی شکلاتی ضعف میکنم...

هنوز عاشق لاکای رنگی رنگی ام...

هنوز عاشق کفشای تق تقی ام...

هنوز رفتار بچگونم رو دارم...

و عاشق خودمم...دوست داشتندوست داشتندوست داشتن[ جمعه 94/7/3 ] [ 12:11 عصر ] [ yeganeh ] نظر

:: مطالب قدیمی‌تر >>